Дээшээ

Бидний тухай


Бид сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн, тасралтгүй явуулахад зохион байгуулалт хийж, багш, суралцагч, ар гэрийнхэнд мэдээлэл өгч, бусад алба нэгж, байгууллагуудтай хамтран ажиллана.

Б.УРАНСАЙХАН

Албаны дарга
Боловсролын зэрэг: Боловсрол судлалын магистр, Хятад хэл заах арга зүйн магистр
Утас: 77111500 /150/
И-мэйл хаяг: uransaikhan.b@humanities.mn

П.ЭНХ-АМГАЛАН

Хэл, соёлын сургууль хариуцсан ажилтан
Боловсролын зэрэг: Нийгмийн ажлын магистр
Утас: 77111500 /152/
И-мэйл хаяг: enkh-amgalan@humanities.mn

 

Г.ЦЭРЭННАДМИД

Олон улсын харилцаа, нийгэм судлалын сургууль, Мэдээлэл харилцаа, менежментийн сургууль хариуцсан ажилтан
Боловсролын зэрэг: Нийгмийн ажлын магистр
Утас: 77111500 /153/
И-мэйл хаяг: tserennadmid.g@humanities.mn

Б.БУЛГАНЧИМЭГ

Бизнесийн сургууль хариуцсан ажилтан
Боловсролын зэрэг: Бизнесийн удирдлагын магистрант
Утас: 77111500 /151/
И-мэйл хаяг: bulganchimeg@humanities.mn

 

О.АЗЗАЯА

Бакалаврын оройн сургалт хариуцсан ажилтан
Боловсролын зэрэг: Боловсрол судлалын магистр
Утас: 77111500 /154/
И-мэйл хаяг: azzaya.o@humanities.mn